Gezichts maskers bevatten grafeen, een giftige stof

Het dragen van het gezichtsmasker begon in de onmiddellijke nasleep van de officiële aankondiging van de covid-19 lockdown op 11 maart 2020.

Wereldwijd hebben mensen de instructie gekregen om het masker meer dan een jaar te dragen.

En dan een jaar later krijgen we te horen dat het in sommige gevallen een giftige stof kan bevatten.

Op 2 april 2021 erkende Health Canada de aanwezigheid van grafeen nanodeeltjes in het gezichtsmasker, zogenaamd om onze gezondheid te beschermen en de verspreiding van het “dodelijke virus” te voorkomen.

Volgens Health Canada: “Gezichtsmaskers die grafeenoxide bevatten kunnen gezondheidsrisico’s inhouden”.

Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat Health Canada erkende dat bepaalde niet met name genoemde merken van het gezichtsmasker grafeen nano-deeltjes bevatten:

“Er is een mogelijkheid dat dragers grafeendeeltjes van sommige maskers inademen, wat gezondheidsrisico’s kan opleveren.”

Dit is een dubbelzinnige verklaring. Er is voldoende bewijs voor de gezondheidseffecten van grafeen:

“Een aantal personen heeft zich in Quebec gemeld met ademhalingsproblemen, hoofdpijn, huidklachten en andere nadelige effecten van de ‘healfiber’-maskers,” zeiden ze destijds in een memo waarin er bij mensen op werd aangedrongen te stoppen met het gebruik van deze maskers of andere maskers die grafeen bevatten. (nadruk toegevoegd)

De gezichtsmaskers werden zorgvuldig ontworpen. Vervolgens werden de specifieke kenmerken van het gezichtsmasker geschetst. De productie in onderaanneming werd vervolgens uitbesteed aan productie-entiteiten waaronder verscheidene Chinese bedrijven. De Shengquan Group uit Shandong is een belangrijke leverancier en verkoopt wereldwijd honderden miljoenen gelaatsmaskers.

Kunnen nanodeeltjes grafeen het lichaam binnendringen?

Wie ontwierp het gezichtsmasker met grafeen deeltjes? Niet de Chinese fabrikant.

Kunnen deze deeltjes het lichaam binnendringen?

“Waarschuwingen voor mogelijke “vroege pulmonale toxiciteit” in verband met grafeen bevattende gezichtsmaskers roepen ernstige vragen op”.

Men zou verwachten dat Health Canada (al in maart 2020) direct of indirect betrokken zou zijn geweest bij het beoordelen en identificeren van de merken gezichtsmaskers die grafeen nanodeeltjes bevatten, voordat ze verkocht en massaal verspreid werden.

Wie heeft de productie goedgekeurd van een gezichtsmasker dat een giftige stof bevat?

In een eerder ongepubliceerd memorandum van maart 2021 aan de provincies en territoria, raadde Health Canada gebruikers aan om “te stoppen met het kopen en gebruiken van gezichtsmaskers die nano-vormig grafeen bevatten” (geciteerd in een studie van Andrew Maynard)

Zichtbaar is dat dit memorandum van 25 maart 2021 is gewijzigd. In het advies van 2 april 2021 van Health Canada worden geen merknamen genoemd.

Health Canada heeft opdracht gegeven tot het uit de verkoop en distributie nemen (Solely) van gezichtsmaskers waarop expliciet staat vermeld “contain graphene or biomass graphene”. Het advies is niet van toepassing op merken van gezichtsmaskers (die grafeen bevatten) die geen expliciete vermelding op het etiket van het product dragen.

Volgens Health Canada:

Grafeen is een nieuw nanomateriaal (materiaal dat uit minuscule deeltjes bestaat) dat naar verluidt antivirale en antibacteriële eigenschappen heeft. Health Canada heeft een voorlopige wetenschappelijke beoordeling uitgevoerd nadat het kennis had genomen van het feit dat grafeen bevattende maskers zijn verkocht met de vermelding COVID-19 en zijn gebruikt door volwassenen en kinderen in scholen en kinderdagverblijven. Volgens Health Canada kunnen ze ook zijn verspreid voor gebruik in de gezondheidszorg.

Nieuw nano-materiaal? Onzin! Grafeen werd voor het eerst geïsoleerd in 2004 op de natuurkundeafdeling van de Universiteit van Manchester door Andre Geim en Kostya Novoselov: Nobelprijs voor natuurkunde in 2010.

Grafeen is absoluut niet “nieuw”. Bovendien zijn de gevolgen voor de menselijke gezondheid ruimschoots gedocumenteerd:

“In de afgelopen jaren zijn er een aantal uitgebreide reviews geweest over de potentiële toxiciteit van grafeen, waaronder dit paper uit 2018 van Bengt Fadeel en collega’s, en dit van Vanesa Sanches en collega’s. Beide zijn solide reviews door zeer gerespecteerde onderzoeksteams. En beide geven aan dat, hoewel de toxiciteit van grafeen complex is en in sommige gevallen laag kan zijn, het niet te verwaarlozen is.

Wat het inademen van grafeen betreft, wijst de huidige stand van de wetenschap erop dat als het materiaal in de lagere delen van de longen (het respirabele of alveolaire gebied) terechtkomt, het bij voldoende hoge concentraties tot een ontstekingsreactie kan leiden.” Andrew Maynard

Health Canada negeert en verdraait de wetenschappelijke bewijzen (hierboven geciteerd). Het verdoezelt de gevolgen voor mensen (ruimschoots gedocumenteerd), het verwijst in zijn advies (hieronder) terloops naar “toxiciteit bij dieren”:

Health Canada’s voorlopige beoordeling van beschikbaar onderzoek wees uit dat ingeademde grafeendeeltjes enige potentie hadden om vroege longtoxiciteit bij dieren te veroorzaken. Het is echter nog niet bekend in hoeverre mensen grafeenpartikels van gelaatsmaskers kunnen inademen en welke gezondheidsrisico’s daaraan verbonden zijn, … Het gezondheidsrisico voor mensen van alle leeftijden is niet duidelijk.

Totdat het ministerie een grondige wetenschappelijke beoordeling heeft afgerond en de veiligheid en doeltreffendheid van grafeen bevattende gezichtsmaskers heeft vastgesteld, neemt het het voorzorgsbeginsel in acht door deze maskers uit de handel te nemen terwijl het informatie blijft verzamelen en beoordelen. (Advies van Health Canada van 2 april 2021, onderstreping toegevoegd)

Sinds het schrijven van dit artikel is Health Canada gekomen met een UPDATE van 13 juli 2021 die in wezen zijn eerdere advies verwijdert en ongeldig maakt op grond van het feit (volgens Health Canada) dat de grafeen nano-deeltjes “niet van deze maskers vrijkomen in hoeveelheden die waarschijnlijk schadelijke effecten op de longen veroorzaken”.

Ondanks de wetenschappelijke bewijzen beschouwt Health Canada grafeen niet als “een gezondheidsrisico”.

Zaak gesloten. De eerdere pro-formabeperking voor grafeen (een giftige stof als deze in het lichaam terechtkomt) is nu opgeheven.

Ironisch genoeg erkent Health Canada dat zij “geen bewijs hebben gevonden dat biomassa grafeen extra antimicrobiële, of antivirale bescherming biedt”.

Als grafeen de Canadezen niet tegen het virus beschermt, wat is dan in hemelsnaam het nut van de aanwezigheid van grafeen-nanopartikels in het gezichtsmasker?

Het lijkt erop dat er “verdeeldheid” bestaat binnen Health Canada over de vermeende “positieve effecten” van de grafeendeeltjes als een instrument van “antivirale bescherming”.

Wie heeft Health Canada onder druk gezet om de beperking op grafeen op te heffen?

En waarom wordt grafeen verwerkt in gezichtsmaskers die wereldwijd worden verkocht en gedistribueerd?

Wie bepaalt wat er gebeurt? Is er een onuitgesproken agenda?

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

https://www.globalresearch.ca/face-masks-contain-graphene-a-poisonous-substance/5749855

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *